Договір на ремонт спецтехніки зразок

Договір на ремонт спецтехніки зразок

09.03.2021 0 Автор: speccar

Зразок договору на ремонт спецтехніки

 

На нашому сайті можна скачати зразок договору на ремонт спецтехніки та редагувати його під свої задачі.

 

 СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⇓

 

 

ДОГОВІР № 555/458
про
надання послуг по поточному ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів

 

м. Миколаїв                                                                                  « 15 » березня 2021 року.

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, в особі міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», у подальшому — Замовник, з однієї сторони, та, з іншої сторони

Приватне підприємство «Сервіс СПЕЦТЕХНІКА», в особі директора Бачкали Юрія Юрійовича, який діє на підставі Статуту, у подальшому — Виконавець (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), за рішенням тендерного комітету від 21.01.2019 № 4,  уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 50110000 — 9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги по поточному ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів) Замовника.

1.2. Виконавець надає Замовнику послуги по поточному ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів (надалі – послуги), а Замовник приймає та оплачує ці послуги.

1.3. Перелік послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів зазначається в специфікації, яка є невід’ємною частиною договору. Перелік послуг є орієнтованим (неповним) та, у разі необхідності, може коригуватись без перевищення суми договору.

1.4. Строк надання послуг: з дати укладання договору до 31 грудня 2019 року.

1.5. Місце надання послуг: СТО Виконавця – адреса: м. Миколаїв, Миколаївське шосе, 5 км.

1.6. Послуги надаються по автомобілю Шкода «Супер Б»,  державний номер ВТ 6001 АС.

1.7. Кількість послуг: 19  найменувань послуг.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна сума Договору складає: 63359 (шістдесят три тисячі триста п’ятдесят дев’ять) грн  00 коп.,  без ПДВ.

2.2. Оплата послуг проводиться у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Виконавця.

2.3. Замовник проводить оплату за фактично надані послуги згідно з актами наданих послуг.

2.4.Загальна сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Умови щодо надання послуг:

 • Виконавець надає послуги з використанням свого обладнання та матеріально-технічної бази;
 • Виконавець надає послуги та оформляє необхідні документи відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. № 615, зареєстрованого Мінюстом 17.12.2014 р. № 1609/26386.

3.2. Строк надання послуг не повинен перевищувати 2 календарних днів з моменту підписання Акту прийому-передачі автомобіля на СТО. При цьому Виконавець повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів. У разі їх відсутності на складі Виконавця, строк виконання Виконавцем таких послуг подовжується, але не повинен перевищувати 3 календарних днів з моменту підписання Акту прийому-передачі автотранспорту на СТО.

Якщо експлуатаційна документація автомобілів відсутня, віднесення виконаних послуг здійснюється за Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених  наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. № 615, зареєстрованого Мінюстом 17.12.2014 р. № 1609/26386.

Технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів  (далі за текстом –ДТЗ) виконується згідно з вимогами експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації, нормативних документів та за умовами договору.

3.4. Технічний стан автомобілів Замовника повинен відповідати вимогам:

— Закону України «Про дорожній рух» (ст. 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53);

— Правилам дорожнього руху України;

— ДСТУ 2322-93 «Автомобілі легкові відремонтовані. Загальні технічні умови»;

-ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання»;

— Інструкціям заводів-виробників.

Виконавець гарантує відповідність ДТЗ чи його складових, які піддавалися технічному обслуговуванню і (чи) ремонту, вимогам технічної документації і нормативних документів.

Початок гарантійного терміну обчислюється з дня передачі Замовникові автомобілів чи їх складових.

Складається у двох примірниках акт передання-прийняття автомобілів (їх складових) для надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Відповідальність за технічний стан автомобілів визначається згідно з чинним законодавством.

3.5. Виконавець зобов’язаний:

— забезпечувати виконання вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів;

— застосовувати переважно складові частини, передбачені виробником ДТЗ, що ремонтується;

— мати необхідну нормативну і ремонтну документацію та документацію з технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів та їхніх складових;

— гарантувати якість наданих послуг;

— виконувати гарантійні зобов’язання;

— надавати Замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну (до надання послуг) інформацію про послуги та Виконавця;

— забезпечувати збереження автомобілів а також збереження та використання за призначенням прийнятих від Замовника складових частин і матеріалів, необхідних для виконання ремонту автомобілів;

— відшкодовувати збитки в разі втрати, псування чи пошкодження автомобілів та їхніх складових або деталей і матеріалів, прийнятих від Замовника для надання послуг в обсягах, передбачених договором;

— повертати Замовникові відпрацьовані складові частини автомобілів і матеріали після заміни їх на нові;

— у разі виявлення недоліків з наданих послуг під час прийняття автомобілів (їхніх складових) Замовником:

1) безкоштовно усувати недоліки;

2) зменшувати вартість виконаної роботи відповідно до завданих збитків чи повертати кошти Замовнику;

3) безкоштовно виконувати роботу чи відшкодовувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням недоліків з наданих послуг.

3.6. Замовник має право:

 • на участь у перевірці відповідності наданої послуги вимогам технологічної документації Виконавця;
 • на перевірку повноти та вартості наданої послуги;
 • безпосередньо бути присутнім при наданні послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів Замовника, а саме водій, який закріплений (відповідальний) за даним транспортним засобом;
 • заявляти про вартість свого майна, яке він передає на відповідальне збереження;
 • вимагати повернення не використаних та замінених під час виконання ремонту та технічного обслуговування складових частин і матеріалів, наданих Виконавцю;

3.7. Вимоги щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази станцій технічного обслуговування (далі – СТО):

Вимоги щодо приміщень.

— Цех для проведення ремонту, обладнаний електричними або гідравлічними підйомниками.

— Цех для ремонту агрегатів з комплектом обладнання.

— Дільниця по ремонту електрообладнання.

Вимоги щодо обсягу послуг, що надаються СТО.

— СТО повинна надавати весь комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, автобусів відповідно до вимог заводу-виробника.

Вимоги щодо технічного оснащення  СТО.

 • Тестер для перевірки електрообладнання.

Вимоги щодо рівня кваліфікації персоналу та якості виконання.

— Фахівці які пройшли відповідну підготовку та мають необхідний досвід для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, автобусів відповідних марок.

Вимоги щодо наявності обладнання.

— Виробничі споруди, засоби технічного обслуговування та ремонту, комп’ютерне діагностичне обладнання, програмне забезпечення.

—  Професійні та спеціалізовані інструменти для ремонту та обслуговування автомобілів, автобуса Замовника.

СТО може забезпечити надання таких послуг, як:

— комп’ютерного стенду для аналізу несправностей двигуна;

— комп’ютерної діагностики двигунів;

— комп’ютерної діагностики ходової частини автомобіля;

— комп’ютерного стенду для регулювання кутів розвалу — сходження коліс;

— комп’ютерної перевірки паливної системи;

— заправку кондиціонерів;

— проведення складних ремонтів.

3.8. Виконавець повинен надавати послуги, якість яких відповідає вимогам відповідних діючих державних, міжнародних стандартів та технічним умовам виробника.

3.9. Після надання послуг по поточному ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів Виконавець надає Замовнику Акт наданих послуг.

3.10. Протягом двох робочих днів з дня отримання акта наданих послуг  Замовник зобов’язаний підписати його або в той же строк надати Виконавцю мотивовану відмову у прийнятті.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору, зміни законодавства та ін.

4.2. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від повного виконання зобов’язань за цим Договором.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну в 10-денний строк, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

4.4. У разі виникнення у Замовника претензій щодо наданих послуг  (до якості, номенклатури, терміну придатності, кількості або порушення строків виконання) Виконавець зобов’язаний замінити неякісні або прострочені деталі або агрегати та повністю усунути такі порушення.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання  своїх забов’язань, якщо це невиконання чи неналежне виконання викликано дією обставин непереборної сили (воєнні дії, аварії, стихійні лиха,  масові заворушення, стихійні лиха, природні та техногенні катастрофи, що впливають на виконання обов’язків за Договором; які виникли незалежно від волі сторін після укладення цього Договору, перешкоджають повному або частковому виконанню Договору, і наступ чи дію яких, а також наслідки, не можна було передбачити та відвернути розумними заходами.

5.2. Обставини непереборної сили, на які посилається зацікавлена сторона, а також причинний зв’язок зазначених обставин із невиконанням відповідною стороною обов’язків за Договором, мають бути підтверджені офіційною довідкою уповноваженої установи.

5.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язань за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили повинна не пізніше ніж протягом  5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. У разі коли строк дії і обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати Договір.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Спори, які можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються щляхом взаємних переговорів та консультацій.

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Зміни, доповнення до Договору, а також розірвання Договору оформлюється в письмовій формі додатковою угодою та підписуються уповноваженими представники Сторін.

6.4. Жодна із сторін не має права передавати свої обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої сторони.

6.5.  Цій Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.  Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє  до 31 грудня 2019 року, а в частині виконання своїх зобов’язань, до повного їх виконання Сторонами.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Замовник

     Виконавець

Виконавчий комітет                                                     ПП «Сервіс СПЕЦТЕХНІКА»

Миколаївської міської  ради

 

73000, м. Миколаїв, вул. Ушакова 37               73035, м. Миколаїв, вул.1-ша Виноградна, 22

р/р  № 35413032040513                                               р/р № 26004210876

в ГУ ДКСУ у м. Миколаїв                                            Мегабанк у м. Миколаїв

МФО 852010                                                                МФО 351629

ЄДРПОУ 04059958                                                     ЄДРПОУ  30570359

т. (095) 955-95-95

 

Міський голова                                                            Директор

 

___________________ В.В. Миколаєнко                  ____________________  Ю.Ю.Бачкала

 

 

 

  Додаток № 1
до договору № ______ від ________________
  СПЕЦИФІКАЦІЯ

п/п

Найменування послуг Кількість

надання

послуг

Загальна вартість без ПДВ (грн.)
  Послуги по поточного ремонту і технічному обслуговуванню  автомобілів, які включають в себе:  
1 Заміна передніх амортизаторів 1 8260,00
2 Заміна задніх амортизаторів 1 7280,00
3 Заміна газорозподільного механізму 1 6180,00
4 Заміна гальмівної рідини 1 950,00
5 Заміна гальмівних накладок (усіх) 1 3210,00
6 Чищення інжектора 1 380,00
7 Заміна свічок запалення 1 2450,00
8 Заміна пильників на шрус колесний (один бік) 1 670,00
9 Заміна котушок  запалювання  (4 шт.) 1 5120,00
10 Комп’ютерна діагностика 1 200,00
11 Заміна комплекту передніх гальмівних колодок 1 2170,00
12 Заміна комплекту задніх гальмівних колодок 1 1280,00
13 Заміна одного гальмівного супорта переднього колеса 1 5790,00
14 Заіна комплекту пружин задньої  підвіски (оригінал) 1 7330,00
15 Заміна одного важіля пер. підвіски задній нижній «LM» 1 3220,00
16 Заміна ременя генератора 1 644,00
17 Заміна лямбда-зонду пер. катал. «БОШ» 1 3785,00
18 Заміна датчика  охолоджуючої рідини 1 540,00
19 Заміна наружного шарніра привода переднього колеса (в зборі) 1 3900,00
  Разом  без ПДВ 19 63359,00
  ПДВ 0,00
  Разом з ПДВ 19 63359,00

 

Від Замовника                                                         Від Виконавця:                                                    

 

 Міський голова                                                      Директор  

 

__________________   В.В.Миколаєнко                  _________________ Ю.Ю.Бачкала